درباره

Giveme5 با هدف ایجاد یک خانواده بزرگ در زمینه تولیدات فیلم راه اندازی شده از پیش تولید ، تولید ، پس تولید و همچنین پخش فیلم ما به عنوان یک رابط با شناسایی افراد توانمند و معرفی کردن هنرمندان و متخصصین با یکدیگر سعی بر آسان کردن تولید داریم و همچنین با ایجاد تعهدات لازم برای سرمایه گذارانی که قصد ورود به این عرصه را دارند ولی اگاهی کافی نداشته و نگران سرمایه خود هستند را وارد کنیم


بایگانی

رفتن به نوارابزار