بخشی از زمینه های گزینش جهت گروه بندی و شروع فعالیت

تصویر بردار

برنامه ریز

مدیر تولید

کارگردان

تهیه کننده

نویسنده

تدوین گر

نور پرداز

صدا بردار

طراح لباس

طراح صحنه

گریم

گروه نمایشی

نقاله خوان

تواشیح

گروه سرود

قاری قرآن

بازیگر

خواننده

حرکات نمایشی

آکروبات کار

مجری

سیلور من

شعبده باز

در قسمت ثبت نام شما هنر خود را به ما معرفی کنید