دسامبر 12, 2019

مشخصات من

بستن
جزئیات پروفایل
Armin
Zoghi

بازیگر گروه تئاتر نقشینه نمایش ظلم بی پایان.
بازیگری در اجرای خیابانی
بازیگری در اجرای غدیر تا عاشورا
بازیگری در نمایشگاه یاد یاران عاشورایی
و در اجرای سیاهی تا رهایی و فرزندان شهید

مرد
Iran, Islamic Republic of
اگر بازیگر هستید این قسمت را پرکنید
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت