دسامبر 12, 2019

مشخصات من

بستن
جزئیات پروفایل
Sheida
Moradi

بازیگر:
تجربه ی ۲سال هنرجویی به صورت حرفه ای .
اجراهای خیابانی با ژانر اجتماعی
تاتر های صحنه ای
تاتر های عروسکی و صحنه ای کودک
کار با گروه تاتر نقشینه
شرکت و کسب مقام در مسابقات فرهنگی و هنری
کارگردانی و نویسنده نمیاشنامه های مسابقات فرهنگی و هنری

زن
Iran, Islamic Republic of
اگر بازیگر هستید این قسمت را پرکنید
شبکه های اجتماعی
@sheida.27.july
جزئیات اکانت